Taşımacılık Yönetim Sistemi - TMS

 
 
 
Kara Yolu Taşımacılığı 
 
Yalın bir model olan kara taşımacılığı, ürünlerin karayoluyla aktarma merkezlerine taşınması, buradan da yine karayoluyla hedeflenen noktalara ulaştırılması esasına dayanmaktadır. Bu taşımacılık modeli ile ithalat – ihracat sürecinde de ürünlerin karayoluyla aktarma merkezlerine toplanması ve konsolide edilerek yine karayoluyla istenilen noktalara teslim edilmesine olanak sağlanır.
 
 
Kapıdan kapıya taşımada en uygun taşıma modu;
 
Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan taşıma  modu olmuştur. Karayolu her türlü araziye uygulanabilirliği sebebiyle engebeli bölgelerin ülkenin üretim merkezlerine entegre olmalarını sağlamaktadır.
 
 
Faydaları;
 
* Siparişten teslimata kadar yükünüzün izlenebilirliğini sağlayabilirsiniz.
* Sefer, yakıt ve sürücü giderlerinizi proaktif bakış açısı ile kontrol altına alabilirsiniz.
* Optimizasyon ve planlama yöntemleri ile hedeflenen maximum araç doluluk oranlarınızı gerçekleştirebilir, zamanında teslimatlarınızı yaparak maliyetlerinizi en aza indirir hale gelebilirsiniz.
* Sürücülerin en optimal güzergahlar üzerinden ilerlemesini sağlayacak yapı üzerinden ilerliyor olacağız.
* Tedarikçilerinizin ve  acentalarınızı performe ederek yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip edebilir . Doğru acenta ve tedarikçi ile çalışmayı sağlamış olursunuz.
* Araç takip sistemleri ile entegrasyonlar sayesinde araç konumlarını an ve an takip ederek, müşterilerinize hızlı bilgi akışı sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımış olursunuz.
* Elektronik doküman arşivi oluşturarak, operasyonel evraklarınız yedeklenerek kağıt karmaşasını ortadan kaldırıp hızlı ve etkin çalışmanızı sağlıyor olacağız.
* İş süreçlerinize ilişkin uygun evrakların ve dokümanlarının kolay üretilmesi ile hızlı operasyon süreçlerine elveriş sağlanacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top