Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

BI

İş zekası & Raporlama

Hizmetlerimiz

İşletmenizin Veri Ambarını Oluşturalım

İş Zekası

Kurum için raporlama setlerinin belirlenmesi ve dökümantasyonu
Üst Yönetim Raporları ve Departman Raporları görsel tasarımı
Kolay anlaşılır bir Veriambarı modeli ile, kurum içerisinde her departmanın kendi raporunu kendi hazırlar hale gelmesinin sağlanması


Veri Ambarı

Kurum içerisindeki tüm verilerin(İç ve Dış) entegre edilerek, Datawarehouse(Veri Ambarı) ortamında modellenmesi
Tarihsel, kurum için anahtar ölçüt(Dimension) bazlı raporlama ve veri analizi kolaylaştırılması
Kurum içi tüm çalışanların, aynı veriye aynı ortam üzerinden aynı hızda erişebilir olmasının sağlanması
Kurum içi ya da kurum dışı ortamlardan, verilerin istenen periyotlarda(anlık-günlük) Veriambarı'na entegre edilmesi(ETL)

Veri Aktrımı ve Entegrasyon

Oluşturulan Veri Ambarı Modeli'ne, organizasyon içerisindeki kaynak sistemlerden(ilişkisel veritabanı, xls-txt dosyalar, yapısal olmayan veri(sosyal medya), dış kaynak verileri vs) verilerin toparlanıp, veri ambarı modeline uygun olarak dönüştürülüp; modele yüklenmesi. Ayrıca, Veri Kalitesi(Data Quality) kapsamında, kirli kayıtların tespiti, veri normalizasyonu ile çözüm üretilmesi ve/veya organizasyon içerisindeki süreçler için iyileştirme noktalarının tespiti.

Veri Yönetimi

Kurumsal Veri Sözlüğü tanımlanması : Organizasyon içerisinde kullanılan ve kullanılması gereken tüm metrik ve kırılımların (KPI & Dimensions) tanımlamalarının yapılıp, dökümante edilmesi. Ayrıca, yapılan tanımlamaların Data Steward(Veri Sahipliği) bilgileri üzerinden, organizasyon içerisinde Veri Kültürü(Data Culture) işleyişinin hayata geçirilmesi.Veri Ambarı Modelleme

Veri Ambarı Modeli Oluşturulması : Kurumsal Veri Sözlüğü'nde belirtilen tanımlamalara(Formula & Exceptions) göre Veri Ambarı Modeli'nin dizayn edilmesi. 3NF Modelling, Star Schema Modelling, Snow Flake Modelling versiyonlarından, organizasyon ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ihtiyaca yönelik uygulanacak metodun belirlenmesi.


Veri Aktarımı & Entegrasyonu

Oluşturulan Veri Ambarı Modeli'ne, organizasyon içerisindeki kaynak sistemlerden(ilişkisel veritabanı, xls-txt dosyalar, yapısal olmayan veri(sosyal medya), dış kaynak verileri vs) verilerin toparlanıp, veri ambarı modeline uygun olarak dönüştürülüp; modele yüklenmesi. Ayrıca, Veri Kalitesi(Data Quality) kapsamında, kirli kayıtların tespiti, veri normalizasyonu ile çözüm üretilmesi ve/veya organizasyon içerisindeki süreçler için iyileştirme noktalarının tespiti.

// our service

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İş Zekası Nedir?
We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers, and growing overall sales. Give us a call.
Veri Ambarı Nedir?
We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers, and growing overall sales. Give us a call.
Hizmetlerimiz

Analitik Raporlama

01
Analitik Raporlama Danışmanlığı
Organizasyon içerisinde kullanılan ve kullanılması gereken tüm metrik ve kırılımların (KPI & Dimensions) tanımlamalarının yapılıp, dökümante edilmesi.
DAHA FAZLASI
02
Veri Ambarı
Kurum içerisindeki tüm verilerin(İç ve Dış) entegre edilerek, Datawarehouse( Veri Ambarı) ortamında modellenmesi
DAHA FAZLASI
03
ETL
Oluşturulan Veri Ambarı Modeli'ne, organizasyon içerisindeki kaynak sistemlerden(ilişkisel veritabanı, xls-txt dosyalar, yapısal olmayan veri verilerin toparlanıp, veri ambarı modeline uygun olarak dönüştürülüp; modele yüklenmesi.
DAHA FAZLASI